05-08.12.2013 Poznań, Cavaliada

W dniach 6-8 grudnia 2013r. na terenie MTP w Poznaniu zrealizowaliśmy nagłośnienie podczas najważniejszej imprezy miłośników koni -

Cavaliada 2013.