7 Festiwal Sacrum Profanum w Krakowie, 09.2009

7 Festiwal Sacrum Profanum w Krakowie już za nami. Koncerty w hali ocynowni chemicznej dawnej Huty im. T.Sendzimira w Krakowie nagłośnila firma Fotis Sound. Idea Festiwalu opiera się na prezentacji arcydzieł muzyki instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej w odniesieniu do fundamentalnej roli przecinających się w muzyce XX i XXI wieku motywów sacrum i profanum, a także do kryterium geograficznego. Każda kolejna edycja poświęcona jest muzyce z innego kraju, a poszczególne koncerty to monograficzne prezentacje repertuaru najwybitniejszych kompozytorów współczesnych. Ta szczególna formuła pozwala słuchaczom na zapoznanie się z reprezentatywnym wycinkiem twórczości najznamienitszych twórców naszych czasów.