Agro Show 2009

Agro Show  to najważniejsze wydarzenie w branży techniki rolniczej. Tegoroczna jedenasta edycja wystawy odbyła się w dniach od 25 do 29 września 2009, tradycyjnie na terenie byłego lotniska w Bednarach. Wystawę od lat nagłaśnia już firma Fotis Sound. Minione dziesięć edycji wystawy AGRO SHOW pozwoliło na trwałe ukształtowanie jej wizerunku oraz znaczenia i to na skalę międzynarodową. Wystawa – nie tylko zajmowaną powierzchnią, ale przede wszystkim liczbą wystawców i liczbą wystawionych maszyn dorównuje innym, o znacznie dłuższej tradycji wystawom maszyn rolniczych w Europie.