07.12.09 Poznań, Grzegorz Turnau

7-go grudnia 2009 roku na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu dwa koncerty zagrał Grzegorz Turnau. Mieliśmy przyjemność nagłośnić obydwa koncerty. Grzegorz Turnau stworzył swój własny styl muzyczny i kompozycyjny, czasami nawiązujący do muzyki jazzowej, smooth-jazzowej, także do dokonań Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza.